FÖR VÅRDGIVARE OCH REMITTENTER


FÖR ATT VÅRDAS INOM SABH KRÄVS ATT:

  • Barnet kan vårdas säkert ur medicinsk synpunkt
  • Alternativet är en sängplats på sjukhuset
  • Föräldrar önskar denna vårdform och kan klara omhändertagandet hemma
  • Restiden från sjukhuset är rimlig
  • Någon av föräldrarna/anhöriga kan göra sig förstådda på svenska eller engelska

KONTAKT
TEL: 08-123 770 92
VXL: 08-123 700 00


ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steckséns gata 30, Solna
D2:06 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm