Så här går det till...

Om det blir aktuellt för er att gå hem från sjukhuset tillsammans med oss så sker det oftast i följande steg:

  • Det skapas en individuell vårdplan av barnets nuvarande läkare och teamet vid barnsjukhuset där man fastställer vilka behandlingar ert barn behöver, hur ofta ni behöver besök av oss, vem som ansvarar för vad, vilka tekniska hjälpmedel ni kan behöva hemma samt namn på alla personer som du som förälder kan behöva nå.
  • Ansvarig läkare skriver en remiss till oss. Vi behandlar denna så snart vi kan, men hur lång tid det tar kan bero på följande:
       - Antal barn som redan är inskrivna
       - Vilket vårdbehov ditt barn har
       - Hur många gånger per dygn/vecka vi
         kommer att besöka er
       - Var ni bor i Stockholms län
  • Vårdplanering. Då remissen är antagen kommer vi till avdelningen och träffar er, er ansvarige läkare, sjuksköterska och barn/undersköterska. Vi presenterar oss, ger er information om hur ni kontaktar oss och vi bestämmer tid för ett första besök i hemmet. Då kommer oftast en läkare, en sjuksköterska och en barn/undersköterska. Vi stämmer av med er och ansvarig personal på avdelningen hur vårdtiden har varit på sjukhuset och vad vårt uppdrag är när det gäller er vård i hemmet.
  • Första besöket. Vid vårt första besök i hemmet har vi mer tid att samtala om era förväntningar, frågor ni har och vi planerar tillsammans hur vården ska bedrivas i ert hem, hur ofta vi ska besöka er m m. Vi går igenom utrustning och förhållningssätt så att ni ska känna er trygga i vården av ert barn. Det är viktigt att ni känner er trygga och att ni vet att ni kan kontakta oss under dygnets alla timmar. Vi försöker i största möljiga mån skapa kontinuitet när det gäller vilka som kommer hem till er.

INFÖR VÅRT FÖRSTA HEMBESÖK

Inför vårt första besök önskar vi att ni tillsammans med ert barn funderar kring nedanstående punkter för att vi ska kunna genomföra bästa möjliga vård i ert hem.

Vilka förberedelser behöver du som förälder och ditt barn inför vårt besök?

  • Hur känns det att ha kommit hem? Finns det några önskemål och förväntningar från er och ert barn på oss och vården i hemmet?
  • Behöver du eller ditt barn något stöd eller speciella hjälpmedel i vår kommunikation, t ex annat språk, bilder eller tecken för att vi ska förstå varandra?
  • Finns det något särskilt barnet tycker om att göra under en vårdbehandling, t ex titta på Ipad, lyssna på musik eller något annat?
  • Var vill du och barnet vara, sitta eller ligga under vårt besök? Vad är bästa platsen för dig och ditt barn?
  • Är det någon tid som passar er bättre eller sämre? Vi försöker så gott vi kan att tillgodose era önskemål.

OM NI HAR FRÅGOR TILL OSS, FÖRBERED ER GÄRNA MED ATT SKRIVA NER DEM SÅ SAMTALAR VI OM DEM VID VÅRT FÖRSTA BESÖK.

VANLIGA FRÅGOR FRÅN FÖRÄLDRAR..
KLICKA PÅ BILDEN


Om du inte är nöjd med vården

Klagomål

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur man gör om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller din närstående fått. Ditt klagomål/dina synpunkter är viktiga. De kan bidra till att förändra och förbättra vården. Vänd dig i första hand till den verksamhet där du fått vård. Det är verksamheten som bäst kan förklara vad som hänt och vidta åtgärder för att det som hänt inte ska inträffa igen.

Patientsäkerhetshandläggaren

Om du inte vill vända dig direkt till verksamheten kan du vända dig till patientsäkerhetshandläggaren. Patientsäkerhetshandläggaren kan hjälpa dig att föra fram ditt klagomål/dina synpunkter till verksamheten och se tilfl att det blir besvarat.

Tel: 08-123 726 70

Omvårdnadschef SABH

Sektionschef SABH

Andreas Henschen
Tel: 08-123 768 94
E-post: andreas.henschen@regionstockholm.se

Patientnämndens förvaltning

Klagomål och synpunkter på vården
måndag - torsdag 09.00-15.00, fredagar 09.00-14.30

Tel: 08-690 67 00
Fax:08-690 67 18

KONTAKT
TEL: 08-123 770 92
VXL: 08-123 700 00

ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steckséns gata 30 A
D206 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm