OM OSS


Vi är en del av Nya Karolinskas verksamhet (Astrid Lindgrens Barnsjukhus) och ett alternativ till den sjukhusvård som finns. SABH gör det möjligt att förkorta vårdtiden på sjukhuset genom att ditt barn får vård direkt i hemmet. Våra mobila team åker hem till er och ger den vård ditt barn behöver. Som föräldrar kan ni själva välja denna vårdform under förutsättningen att ert barns vårdbehov gör det möjligt att utföra vården i ert hem säkert och med kvalitet. Vården bygger också på ett nära samarbete med familjen och med stöd av oss sköter du som förälder en del av barnets omvårdnad. Innan hemgång får du lära dig det du behöver kunna för att ta hand om ditt barn.

Vi är cirka 35 personer som arbetar på SABH och verksamheten täcker hela Stockholms län. Vårdteamet består av specialistutbildade barnläkare, barnsjuksköterskor, barnundersköterskor, barnskötare, kurator, dietist och fysioterapeut. Vid behov finns även psykolog, logoped, arbetsterapeut och lekterapeut.

Personalgruppen har en bred utbildning och erfarenheter inom barnsjukvården, många med lång erfarenhet av att vårda barn på sjukhus. Vi har även en vårdhund som heter Moltas samt tillgång till Pysselbyrån och Clownmedicin. De kan alla komma hem till er om ni önskar.

KONTAKT
TEL: 08-123 770 92
VXL: 08-123 700 00


ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steckséns gata 30, Solna
D2:06 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm