VAD ÄR SABH?

SABH - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet gör det möjligt att vårda svårt sjuka barn hemma. SABH är en del av Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.


Barns vistelse på sjukhus ska vara så lite traumatiserande som möjligt. Vård tillsammans med trygga föräldrar i hemmiljö leder ofta till att barn mår bättre och tillfrisknar fortare. För ett stort antal familjer är hemsjukvård ett bättre alternativ ur psykosocial synpunkt än fortsatt sluten sjukhusvård. SABH erbjuder därför varje barn en behovsanpassad vård i hemmet.

SABH:S VERKSAMHET

I de multiprofessionella vårdteamen som arbetar på SABH ingår specialistutbildade barnläkare, barnsjuksköterskor, barnundersköterskor, barnsköterskor, kurator, dietist och fysioterapeut. Patienter som är inskrivna i SABH har vid behov även tillgång till paramedicinsk personal på sjukhuset som t ex psykolog. Cirka 35 personer arbetar på SABH och vi har hela Stockholm som arbetsområde. Arbetet organiseras och samordnas från en ledningscentral på sjukhuset.

Ledningscentralens uppgift är bl a samordning av patientbesök, kontakt med patienter/föräldrar, kontakt med vårdavdelningar, daglig bedömning av remisser och vårdbehov.

Alla inskrivna patienter har  regelbundet planerade hembesök. Patienter och föräldrar kan nå SABH:s mobila team dygnet runt, alla dagar i veckan och vid behov ordnas akuta hembesök.

VILKA PATIENTER TAR VI EMOT?

Nyfödda barn:
  • Nyfödda barn med gulsot som kräver ljusbehandling
  • För tidigt födda barn med behov av nutritionsstöd
  • För tidigt födda barn med kronisk lungsjukdom i behov av syrgasbehandling, sviktbehandling och nutritionsstöd
  • Nyfödda barn med medfödda missbildningar eller sjukdomar
Tidigare friska barn med akuta sjukdomar:
  • Barn med maligna sjukdomar där vi hjälper till med provtagning, antibiotikabehandling, TPN och viss cytostatika som cytarabin
  • Rehabilitering/motorisk stimulans
  • Barn med svåra kroniska sjukdomar där en komplikation har tillstött som kräver sjukhusvård
  • Palliativ vård
  • Barn som genomgått kirurgiska ingrepp t ex hypospadioperationer och behöver eftervård

KONTAKT
TEL: 08-123 770 92
VXL: 08-123 700 00


ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steckséns gata 30, Solna
D2:06 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm