VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEGRUND

  • Att bedriva avancerad barnsjukvård i hemmet med hög medicinsk kvalitet med hjälp av multiproffessionella vårdteam.
  • Att anpassa IT-stöd för sjukhusansluten vård i hemmet
  • Att anpassa verktyg för uppföljning av kvalitet, kostnader och arbetsformer
 

SABH:S VÄRDEGRUND


VERKSAMHETEN

Vi känner till, och arbetar för verksamhetens mål
Vi tar ansvar och initiativ till att delta i genomförandet av förbättringar och utveckling av vården
 
Vi visar engagemang och nytänkande i vårt arbete
 
Vi representerar verksamheten internt och externt på ett professionellt och positivt sätt

MEDARBETARE

Vi samarbetar, lyssnar på och respekterar varandra
 
Vi tar emot nya medarbetare på ett positivt och välkomnande sätt och tar tillvara deras kompetens och lär oss av varandra
 
Vi har en rak kommunikation, lyssnar aktivt på varandra, pratar med varandra och inte om varandra
 
Vi arbetar för att skapa en arbetsplats som är öppen för alla på lika villkor

BARN OCH FÖRÄLDRAR

Vi är till för barnen och familjerna
 
Vi ger vård med en helhetssyn som präglas av medkänsla, delaktighet, lyhördhet och respekt
 
Vi arbetar aktivt för att barn och föräldrar ska känna förtroende för oss och känna sig trygga med att vårda barnen i hemmiljö
 
Vi arbetar i team runt familjen och strävar efter kontinuitet
 
Vi ger trygg och säker vård på lika villkor för alla
 
Vi bemöter barn och föräldrar på ett professionellt sätt och ger information om vård och behandling
 
Vi är lyhörda för familjernas olika behov och önskemål

KONTAKT
TEL: 08-123 770 92
VXL: 08-123 700 00


ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steckséns gata 30, Solna
D2:06 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm