SÅ HÄR ÄR DET ATT ARBETA HOS OSS


De multiprofessionella teamen består av specialistutbildade barnläkare, barnsjuksköterskor, barnundersköterskor, barnsköterskor, kurator, dietist och fysioterapeut. På SABH finns även två koordinatorer, en sjuksköterska och en undersköterska som sköter samordningen av resurser och aktiviteter. Vi samarbetar även med lekterapeuter, arbetsterapeuter och logopeder m fl.

För att använda personalresurserna på bästa sätt har SABH gjort en egen arbetstidsmodell med blandade scheman som innebär såväl dag-, kväll- som nattjänstgöring för alla medarbetare. Det möjliggör för hela personalgruppen att bli involverad i det kontinuerliga utvecklingsarbetet och alla kan delta i fortlöpande utbildning som är schemalagd dagtid. Till arbetsschemat har flextid kopplats.

Behovet av personal för verksamheten är störst på förmiddagar och sena kvällar, varför arbetsschemat anpassats efter detta. SABH är bemannat dygnet runt och har ofta 20-30 patienter inskrivna samtidigt.

Arbetet på SABH kräver mer ensamarbete av all personal än vad som är vanligt på vårdavdelningarna. Arbetsplatsen är dessutom i stor utsträckning patienternas hem där familjens regler gäller, inte sjukhusets.

Kontakta:
Omvårdnadschef
Helena Bergius
08-123 770 97
helena.bergius@regionstockholm.se


Sektionschef
Karin Bäckdahl
08-123 728 41
karin.backdahl@regionstockholm.se


KONTAKT
TEL: 08-123 770 92
VXL: 08-123 700 00

PERSONAL
Arbeta hos oss
Lediga tjänster

ADRESS
Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Steckséns gata 30, Solna
D2:06 Vårdavdelning SABH
171 76 Stockholm